generell helse

Hva er søvnapné? Tegn, symptomer og kur

Anonim

Hva er søvnapné?

Søvnapné er vanligvis en kronisk (pågående) tilstand som forstyrrer søvn. Når pusten din pause eller blir grunne, vil du ofte overføre dyp søvn i tillegg til lett søvn.

Som et resultat er kvaliteten på søvnen dårlig, noe som gjør deg sliten om dagen. Søvnapné er en hovedårsak til overdreven søvnighet i dag.

Typer av søvnapné

  1. Sentral søvnapné (CSA)
  2. Obstruktiv søvnapné (OSA)
  3. Blandet søvnapné
  • Sentral søvnapné (CSA) oppstår når deres farmasøytiske motpart ikke sender signalet til musklene for å ta pusten, og det er ikke en muskuløs innsats for å ta pusten.
  • Obstruktiv søvnapné (OSA) oppstår hvis hjernen sender signalet til musklene og musklene forsøker å ta pusten, men de er mislykkede fordi den faktiske luftveien blir blokkert og forhindrer en tilfredsstillende luftstrøm.
  • Blandet søvnapné, oppstår når det er både sentral søvnapné og obstruktiv søvnapné.

Tegn og symptomer på søvnapné