sykdommer

Hva er symptomene og årsakene til blefaritt?

Anonim

Hva er symptomene og årsakene til blefaritt?

Hvilke symptomer er blefittitt?

Hva er årsakene til blefaritt?

Du finner tre hovedtyper av blefaritt: stafylokokker blefaritis, seborrhoeic blepharitis i tillegg til meibomisk blepharitt. Alle tre typer kan forårsake lignende symptomer.

Staphylococcal blepharitis