generell helse

Lungekreftbevissthet: Årsaker og forebygging av lungekreft

Anonim

Årsaker og forebygging av lungekreft

Mens røyking sigaretter er den største risikofaktoren, kan bruk av andre typer tobakksprodukter også øke sannsynligheten for å utvikle lungekreft og andre typer kreft, slik som esophageal cancer og munnområdet kreft. Disse produktene inkluderer:

  • Rør tobakk
  • Snus (en pulverisert form av tobakk)
  • Tauetobak

Røyking av cannabis har også vært knyttet til økt risiko for lungekreft. De fleste cannabisrøyere blander cannabis med tobakk. Mens de pleier å røyke mindre enn tobaksrøyker, inhalerer de vanligvis dypere og holder røyken i lungene lenger.

Det har blitt estimert at røyking av fire ledd (hjemmelagde sigaretter blandet med cannabis) kan være så skadelig for lungene som å røyke 20 sigaretter.

Selv å røyke cannabis uten å blande den med tobakk er farlig. Dette skyldes at cannabis også inneholder stoffer som kan forårsake kreft.

Passiv røyking

Yrkesmessig publisitet og forurensning

  • arsen
  • Produktet
  • beryllium
  • kadmium
  • Fossilt drivstoff og kokosdamp
  • silica
  • Dime

Forebygging av lungekreft

Ikke røyk.