generell helse

Infografisk: Hvordan Social utstenging kan påvirke hele familier og lokalsamfunn

Anonim

Sosial ekskludering er en kompleks og flerdimensjonal prosess. Det innebærer mangel på eller fornektelse av ressurser, rettigheter, varer og tjenester og manglende evne til å delta i de normale forhold og aktiviteter som er tilgjengelig for de fleste mennesker i et samfunn, enten i økonomiske, sosiale, kulturelle eller politiske arenaer.

Sosial ekskludering kan påvirke hele familier og hele samfunn, og er derfor et viktig poeng for diskusjon for sosialt arbeid grad søkere. Sosial inkludering er ekstremt fordelaktig for samfunnet ved å bidra til lindring av fattigdom og negativ effekt av ekskludering som redusert produktivitet og utvikling av menneskelig kapital. Å oppnå sosial inkludering krever en innsats på flere nivåer. Vår nyeste infographic utforsker hvorfor det er og tilbyr unike løsninger for hva vi kan gjøre for å skape forandring i vår verden til det bedre:

UNE OnlineS