generell helse

Slik rider kroppen av tunge metaller

Anonim

Tungmetaller og metalloider skjer naturlig i jordskorpen. De blir miljøforurensninger gjennom aktiviteter som gruvedrift, smelting, kullforbrenning samt annen landbruks-, industriell og innenlandsk produksjon. Dessuten fører naturfenomen, som forvitring og vulkanutbrudd, også til forurensning av tungmetaller.

En studie publisert i 2003 i British Medical Bulletin rapporterte at alle tungmetaller, eksponering for kvikksølv, bly, arsen og kadmium, er spesielt skadelig for menneskers helse. Tungmetaller går inn i legemet på tre måter, inkludert innånding, inntak og absorpsjon. Langvarig eksponering for kadmium og krom kan forårsake lungekreft. Langvarig eksponering for bly kan forårsake parese, anemi og nyresykdom.

Langvarig eksponering for arsen kan forårsake diabetes, hyperpigmentering og hudkreft. Langsiktig eksponering for kvikksølv kan forårsake stomatitt, tremor og neurotiske lidelser. Avgiftende tungmetall er viktig for å leve et langt liv og bevare helsen. La meg vise noen naturlige hjemmemedisiner og tips for å ta tungmetaller ut av kroppen.

Slik rider kroppen av tunge metaller

  1. Spis mat rik på svovel

    1. Konsumere cilantro

      Denne gjesteposten er av Hang Pham, en blogger med over 10 års erfaring med å søke de beste løsningene for skjønnhets- og helseproblemer.