generell helse

Kort historie, Diagnostisering og symptomer på Lassa Feber

Anonim

Testing Lassa Feber

Kort historie om Lassa Feber

Antallet personer som opplever Lassa feber hvert år i Vest-Afrika, anslås å være mellom 100 000 og 300 000, med rundt 5 000 mennesker som dør på viruset. Estimatene er primitive fordi overvåkning av sykdomsfall ikke gjennomføres jevnt. I noen tilfeller av Liberia og Sierra Leone har ca 10-16% av disse innlagt til sykehus hvert år Lassa feber, noe som indikerer alvorlig innvirkning på viruset på befolkningen i slike områder.

Hovedårsaken til Lassa-viruset er en gnager som kalles Multimammate Rat av slekten Mastomys, men det er ikke sikkert at hvilken type Mastomys er forbundet med Lassa feber. Mastomys gnagere avler veldig ofte, produserer et stort antall barn, og er hyppige i savannene og skogene i Vest-, Sentral- og Øst-Afrika.

Mastomier som forårsaker lassa feber

Tegn og symptomer på Lassa Feber