generell helse

Er du en høyfunksjonell alkoholholdig? se hvordan funksjonell alkoholisme utvikler seg

Anonim

Funksjonelle alkoholister

Hva er High Functioning Alcoholism?

Når folk har en tendens til å snakke om alkoholholdig atferd, og behandlinger for alkoholisme, er det vanligvis en diskusjon om hvordan drikking har dårlig påvirket livene sine. Det kan ha kostet dem jobben sin, eller forårsaket at de mistet venner, eller oppfører seg på en uakseptabel måte for sine familier. I tilfelle av en fungerende alkoholist, er dette ikke situasjonen. De kan ha vellykkede karrierer, aktive sosiale liv og gode relasjoner med venner og partnere. Imidlertid kan de faktisk ha en fysisk avhengighet av alkohol som truer deres helse. De kan fortsatt trenge hjelp fra fagfolk i avhengighetsbehandling som beachway.com, men deres problemer med å drikke er ikke så åpenbare.

Barndomsalkoholisme: Sørg for at barnet ditt ikke er sitt neste offer

Hvordan utvikler funksjonell alkoholisme?

Hvorfor trenger funksjonelle alkoholister hjelp?