svangerskap

Er du en god passform for surrogat? Faktum du burde vite om Surrogacy

Anonim

Surrogacy baby

Er du en god passform for surrogat? Faktum du burde vite om Surrogacy

Suksessfulle surrogater har typisk følgende egenskaper:

surrogacy

Viktige spørsmål

Denne prosessen kan potensielt innebære noen komplekse problemer, og surrogatikandidater

vil trenge å tenke gjennom disse på forhånd for å sikre at de er komfortable med situasjoner som kan oppstå:

  • Kan du bære et barn i ni måneder - og vær så snill å gi babyen sine biologiske foreldre?
  • Kan du tolerere injeksjonene som er nødvendige for å gjennomføre IVF-prosessen?
  • Er du forberedt på uforutsigbare aspekter ved prosessen, for eksempel muligheten for flere fødsler eller medisinsk komplikasjon?
  • Kan du godta foreldrenes avgjørelser om hva du skal gjøre hvis uventede situasjoner oppstår? Kan du for eksempel akseptere en beslutning om å foreta en selektiv reduksjon?
  • Er du motivert av ønsket om å hjelpe noen å starte en familie, muligheten for kompensasjon, eller en balanse mellom de to?

Familiehensyn